STEENHUIJS omvat twee vennootschappen:

STEENHUIJS Chartered Valuation Surveyors

is een specialistisch taxatiebureau. Onafhankelijkheid, objectiviteit van de taxateur en transparantie van de taxatie staan daarbij voorop. Taxatievraagstukken gaan verder dan alleen vastgoedwaardering: ze omvatten advisering op het gebied van de taxatieleer en arbitrage of mediation bij waardegeschillen, bindend advies-commissies, plausibiliteitscontroles en kritische analyses van taxatierapporten. Eén van onze specialismen is het waarderen van exploitatiegebonden vastgoed.

STEENHUIJS Grondzaken

bestaat uit een team van kennisgedreven adviseurs. De werkzaamheden bestaan hoofdzakelijk uit grondverwerving, (minnelijke) onteigening, vestiging van zakelijke rechten en planschade- en nadeelcompensatie-adviezen. Veelal gaat het daarbij om de realisatie van infrastructurele projecten, gebiedsontwikkeling of binnenstedelijke herstructurering.