STEENHUIJS bestaat uit twee onderdelen:

STEENHUIJS Chartered Valuation Surveyors

is een specialistisch taxatiebureau. Onafhankelijkheid, objectiviteit van de taxateur en transparantie van de taxatie staan daarbij voorop. Taxatievraagstukken gaan verder dan alleen vastgoedwaardering: ze omvatten advisering op het gebied van de taxatieleer en arbitrage of mediation bij waardegeschillen, bindend advies-commissies, plausibiliteitscontroles en kritische analyses van taxatierapporten. Eén van onze specialismen is het waarderen van exploitatiegebonden vastgoed.

STEENHUIJS Grondzaken

bestaat uit een team van adviseurs. Onze werkzaamheden bestaan uit onteigening en (minnelijke) grondverwerving, planschade- en nadeelcompensatie, taxaties van inbrengwaarden, zakelijke rechten, pacht, huur en erfpacht, gedoogplichten, Wet voorkeursrecht gemeenten en meer. Het gaat daarbij om de realisatie van infrastructurele projecten, gebiedsontwikkeling of binnenstedelijke herstructurering.