Steenhuijs

Welkom op de landingspagina van STEENHUIJS. U vindt hier een overzicht van onze activiteiten en kennisgebieden, waarover we graag met u in contact komen. De mogelijkheden met ons te communiceren vindt u in de kantlijn en onder de contactknop.

STEENHUIJS is ontstaan vanuit de noodzaak in de vastgoedmarkt om te specialiseren in de diverse rollen. De rollen van adviseur en taxateur passen alle partners en deelnemers in het bedrijf. Ook onderhandelen, mediation, arbitrage en trainen zijn activiteiten die op regelmatige basis worden uitgevoerd. Twijfelt u of uw vraag past bij onze praktijk, dan nodigen wij u graag uit met ons contact op te nemen.

STEENHUIJS is gereguleerd door de Royal Institution of Chartered Surveyors (RICS), een onafhankelijke en representatieve beroepsorganisatie voor kwalificaties en normen in onder andere de vastgoedsector. Dit betekent dat wij een strikte gedragscode hanteren en de hoogste professionele en ethische normen nastreven. Een analyse ter voorkoming van belangenverstrengeling is standaard onderdeel van onze kennismaking.

 

Neem contact met ons op.


+31 (0)85 0020070 mail@steenhuijs.com